Ευκαιρία για κοινωνικοποίηση!

January 18, 2018 at 2:00 pm

Του Αγίου Αθανασίου σήμερα και αφού εκκλησιαστήκαμε, είπαμε να πιούμε και κάτι στο καφέ Lobby!!!