Απόφαση επιλογής τουριστικού γραφείου Θεσσαλονίκη 16-17/03/2019

March 7, 2019 at 1:09 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ