Επικοινωνία

Εργ. Ειδ. Επαγγ. Εκπ/σης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ορεστιάδας

Ταχ. Δ/νση                                                             : Κων/πόλεως 57
Ταχ. Κωδ.                                                               : 68200 Ορεστιάδα
Τηλέφωνο-fax                                                      : 25520 81920
e-Mail                                                                         : mail@eeeek-orest.evr.sch.gr

Σελίδα στο facebook                                           : https://www.facebook.com/eeeekorestiadas

Διευθύντρια                                                          : Ντάφλου Δροσούλα, ΠΕ23
Υποδιευθύντρια                                                 : Μιτσίτσκα – Σύρπα Ρίτα, ΠΕ18.25