Φυσική Αγωγή

Προτεραιότητα  της Φυσικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και της προσωπικότητας των μαθητών καθώς και η ενίσχυση της υγείας τους.

Για την ανάπτυξη των παραπάνω χρησιμοποιούνται η ψυχοκινητική αγωγή, ατομικά, ομαδικά και παραδοσιακά παιχνίδια.

Στο σχολείο μας υπάρχουν  όργανα γυμναστικής και αθλητικό υλικό που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης  και την ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών με κινητικές ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Για την φετινή χρονιά 2020-2021, ευχαριστούμε την Διευθύντρια του σχολείου  για την αγορά αθλητικού υλικού που θα μας βοηθήσει στην υλοποίηση και τη βελτίωση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.