Φυσική Αγωγή

Στο μάθημα της φυσικής αγωγής, η κίνηση, η άσκηση και το παιχνίδι, βοηθούν τα παιδιά να κινούνται ελεύθερα, να σκέφτονται ελεύθερα, να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, να δημιουργούν, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

H κίνηση, η άσκηση και το παιχνίδι, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών, τα βοηθούν να συνεργάζονται, να δρουν ομαδικά, να κοινωνικοποιούνται, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.