“ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΣΤΟ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Η πληροφορική είναι κλάδος της Παιδαγωγικής Επιστήμης που σχετίζεται με την εφαρμογή γνώσεων, συστημάτων και τεχνικών για την βελτίωση της μάθησης.

Μάθηση είναι η διαδικασία η οποία οδηγεί σε μια διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς ενός ατόμου και η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης καθώς και μεταβολή της κατανόησης, των στάσεων, των γνώσεων, των πληροφοριών, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του ατόμου με ενσωμάτωση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Στην σύγχρονη εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης και της πληροφορίας, η γνώση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία.

Το εργαστήριο της Πληροφορικής συνδυάζει ποικιλία εποπτικών μέσων και αξιόλογο διδακτικό υλικό με την ανθρώπινη διάνοια για την εξυπηρέτηση της μάθησης.

Μέσω συμπεριφοριστικών θεωριών μάθησης, καθοδηγούμενης διδασκαλίας, πρακτικής και εξάσκησης και προσομοίωσης στο εργαστήριο της πληροφορικής έχει ως βασικό στόχο:

 • Να αποκτήσουν οι μαθητές μία σφαιρική αντίληψη των λειτουργιών του Η/Υ σε βάθος, ανάλογο με τις ιδιαίτερες δυνατότητές τους και σε εύρος όσο το δυνατόν μεγαλύτερο.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γενικού χαρακτήρα αλλά και να ενδυναμώσουν την μεθοδικότητά τους.
 • Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους Η/Υ σαν εργασιακό εργαλείο.
 • Να επικοινωνούν.
 • Να αναζητούν πληροφορίες και να γνωρίζουν βασικές αρχές σχετικά με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική τους.
 • Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ πάνω στην ειδικότητά τους, πάντα στο μέτρο των δυνατοτήτων τους.
 • Να εξοικειωθούν µε τη χρήση του Η/Υ και των βασικών περιφερειακών του (εκτυπωτές, σαρωτές κλπ.) σε επίπεδο ικανό να τους δίνει την δυνατότητα να είναι αυτάρκεις.
 • Να γνωρίσουν τρόπους για την αναζήτηση πληροφοριών ώστε να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε νέες πηγές γνώσης.
 • Να κατακτήσουν βασικές πρακτικές γνώσεων και δεξιοτήτων όπως και η δυνατότητα αντίληψης νέων δυνατοτήτων προς όφελος της επαγγελματικής εξέλιξης τους αλλά και για την βελτίωση της αποδοτικότητας.
 • Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή τους καθώς θα λειτουργήσει εποικοδομητικά στην διαδικασία ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο, σαν ισότιμα μέλη.
 • Να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή τους, αντιλαμβανόμενοι ότι ο υπολογιστής είναι πάντα πρόθυμος να υπακούσει σε αυτούς αλλά και εξίσου αυστηρός, ώστε να μην προσπερνάει τυχόν λάθη.
 • Να εφαρμόζουν πολλές από τις γνώσεις άλλων μαθημάτων στον Η/Υ και έτσι θα γίνεται σαφής η διαθεματικότητα του μαθήματος της πληροφορικής.
 • Να κατανοήσουν ότι οι Η/Υ εκτός από εργασιακό ή επιστημονικό εργαλείο είναι και εργαλείο ψυχαγωγίας εμπεδώνοντας όμως, τις αρνητικές συνέπειες από την κατάχρησή τους όπως η αποξένωση και ο εθισμός.
 • Να είναι τελικά ενεργοί χρήστες του Η/Υ , να αυτενεργούν και να μην είναι μόνιμα παθητικοί δέκτες των εντολών του εκπαιδευτικού.

Για την επίτευξη των παραπάνω παιδαγωγικών στόχων στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ορεστιάδας γίνεται χρήση των παρακάτω:

 

Εργαλεία Πολυμέσων/Υπερμέσων

 • Διαδικτυακές τεχνολογίες
 • Εκπαιδευτικά Λογισμικά
 • Λογισμικά γενικής χρήσης

Τα λογισμικά αυτά είναι κατάλληλα για:

 • Εξάσκηση δεξιοτήτων χαμηλού επιπέδου
 • Αξιολόγηση μαθητών
 • Εποπτική διδασκαλία

Υπεύθυνοι του Εργαστηρίου Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:

Υποδιευθύντρια: Μπαχτσεβανίδου Αναστασία: Πληροφορικός (ΠΕ86)

Τραούδας Αντώνιος: Πληροφορικός (ΠΕ86)

Μήσιου Αλεξάνδρα: Πληροφορικός (ΠΕ86)  - Αναπληρώτρια

 

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής 2021

Παρόλες τις αντιξοότητες που αντιμετωπίσαμε αυτή τη χρονιά καταφέραμε και συμμετείχαμε στο διαγωνισμό κάνοντας μια αξιοπρεπή εμφάνιση και κυρίως διασκεδάζοντας την όλη διαδικασία συμμετέχοντας και σε άλλες δράσεις του διαγωνισμού. Και μην ξεχνάτε στο παιχνίδι ήμαστε όλοι νικητές!!!!!

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος Ρομποτικής

Μπαχτσεβανίδου Αναστασία

Μήσιου Αλεξάνδρα