Επαγγελματική και κοινωνική αγωγή

Με στόχο την προετοιμασία των μαθητών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας λειτουργούν διάφορα προγράμματα όπως:

  • Πρόγραμμα ανίχνευσης δεξιοτήτων,ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και αξιών των μαθητών, 4ου και 5ου έτους σπουδών, σε ατομική βάση
  • Πρόγραμμα σε ομαδική βάση όπου επεξεργάζονται θέματα: εκπαίδευσης και κατάρτισης, προβλημάτων της αγοράς εργασίας, τεχνικών ανεύρεσης εργασίας όπου παρέχονται πληροφορίες σχετικές με τα επαγγέλματα και την εργασία
  • Πρόγραμμα επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης με επισκέψεις σε επιχειρήσεις και εργοδότες της περιοχής με σκοπό:

    • την πρακτική άσκηση των μαθητών
    • την ένταξή τους σε εργασιακό χώρο
    • την παρακολούθηση και υποστήριξη των μαθητών κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης
  • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής γονέων σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.