Εργοθεραπείας

Η Εργοθεραπεύτρια:

  • 1. Αξιολογεί τις αναπτυξιακές, λειτουργικές και αισθητικοκινητικές δεξιότητες των μαθητών, με ειδικές δοκιμασίες και τεχνικές.
  • 2. Προσδιορίζει τις ανάγκες των μαθητών και καθορίζει τους στόχους αποκατάστασης των διαφόρων
    δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων (κινητικών, αντιληπτικών, κ.α.) που βοηθούν το μαθητή στη σχολική και κοινωνική προσαρμογή.
  • 3. Παρακολουθεί και εξετάζει περιοδικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και ενημερώνει τους γονείς για την εξέλιξή τους και για το πρόγραμμα εργοθεραπείας που εφαρμόζουν. Δίνει τις απαραίτητες συμβουλές, προκειμένου να έχει ο μαθητής την καλύτερη υποστήριξη στο σπίτι.
  • 4. Συνεργάζεται με τους φυσικοθεραπευτές και εισηγείται στο διευθυντή του σχολείου τις αναγκαίες εργονομικές διευθετήσεις. Προτείνει την προμήθεια βοηθημάτων για τη διευκόλυνση της ψυχοκινητικής δραστηριότητας και της μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, ώστε να αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι δυνατότητες τους. Προτείνει λειτουργικούς χειρισμούς, συνεργαζόμενη με το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και τους γονείς, σε θέματα δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και αυτοεξυπηρέτησης των μαθητών.
  • 5. Αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού του σχολείου και των γονέων, σε θέματα απόκτησης
    δεξιοτήτων μέσω σκόπιμων δραστηριοτήτων, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στο χώρο του σχολείου και στο σπίτι.
  • 6. Το πρόγραμμα εργοθεραπείας γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε ατομική βάση ή σε μικρές ομάδες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον εργοθεραπευτή.