Εργαστήριο αυτόνομης διαβίωσης

Εργαστήριο Αυτόνομης Διαβίωσης

 

Μέσα από την  εκπαιδευτική διαδικασία,  προσαρμοσμένη  και υπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών, παρέχονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα συντελέσουν στην ανεξαρτησία, στην αυτοδιαχείριση και στην αυτοεξυπηρέτηση τους.

  

Οι κύριοι τομείς διδασκαλίας του εργαστηρίου Αυτόνομης Διαβίωσης συνοψίζονται ως εξής:

 

1.         Βασικές δεξιότητες για τις δραστηριότητες στην κουζίνα

2.         Γενικές γνώσεις για τα τρόφιμα και τη διατροφή

3.         Καθαριότητα και υγιεινή στην κουζίνα, κανόνες ασφαλείας

4.       Γνώση των βασικών σκευών, εργαλείων της κουζίνας και χρήση αυτών για την όσο το δυνατόν αυτονόμηση των μαθητών στην κουζίνα.

5.         Την ετοιμασία του τραπεζιού για τα γεύματα

6.  Παρασκευή απλών φαγητών, γλυκών, ροφημάτων, εδεσμάτων ατομικής και μαζικής εστίασης .Με βάση-οδηγό την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής τα παιδιά μαθαίνουν πώς να παρασκευάζουν εδέσματα ωφέλιμα για τον ανθρώπινο οργανισμό, και πως αυτά να είναι υγιεινά και να ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους ανάγκες

7.            Ανάπτυξη της δημιουργικότητας, ομαδικότητας των εκπαιδευομένων

8.       Η ενίσχυση της συνεργασίας, αυτοεκτίμησης και η καλλιέργεια της πρωτοβουλίας από τους/ις μαθητές/τριες

9.         Ενεργή συμμετοχή τους στην αγορά υλικών - πρώτων υλών για το εργαστήριο (πρόγραμμα λαϊκής, ψώνια στο μίνι μάρκετ κ.α).

10.      Διαχείριση των χρημάτων μέσα από την αναγνώριση, τον υπολογισμό και την κατανόηση της αγοραστική αξίας κερμάτων και χαρτονομισμάτων.