ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

Ντάφλου Δροσούλα: Ψυχολόγος (ΠΕ23)


ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: 

Μπαχτσεβανίδου Αναστασία: Πληροφορικός (ΠΕ86)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κουτσιρίμπα Ελένη: Φιλόλογος (ΠΕ02)

Λαζαρίδης Ανέστης: Μαθηματικός (ΠΕ03)

Χριστοφή Στέλλα: Εικαστικός (ΠΕ08)

Μαζαράκη Αγγελική: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

Ζωβοΐλη Αγορίτσα: Μουσικός (ΠΕ79.01)

Παπαδοπούλου Δήμητρα: Οικονομίας (ΠΕ80)

Τραούδας Αντώνιος: Πληροφορικός (ΠΕ86)

Κουλέ Γελίζ: Μαθηματικός (ΠΕ03)

Παπαδόπουλος Ευάγγελος: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11)

Τσερμεκίδου Κυριακή: Κοινωνιολόγος (ΠΕ78)

Μήσιου Αλεξάνδρα: Πληροφορικός (ΠΕ86)

Καρανάσιου Ζωή: Καλλιτεχνικών (ΠΕ89)

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑIΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αλεξανδρίδου Μαρία: Λογοθεραπεύτρια (ΠΕ21)

Μπαλταζή Ζωή: Φυσικοθεραπεύτρια (ΠΕ28)

Λεύκελη Χρυσούλα: Εργοθεραπεύτρια (ΠΕ29)

Συνάθη Γεωργία: Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ30)

Μαγειρούδης Χρήστος: Σχολικός Ψυχολόγος (ΠΕ23)

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θεοδωρακάκη Χρυσούλα: ΕΒΠ (ΔΕ01)

Δημολιού Αντιγόνη: ΕΒΠ (ΔΕ01)