Λογοθεραπείας

Η λογοθεραπεύτρια του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση των διαταραχών λόγου, ομιλίας, φωνής και επικοινωνίας.

Συγκεκριμένα:

  • Αξιολογεί τον λόγο (προφορικό και γραπτό) σε επίπεδο φωνητικής ?φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης, σημασιολογίας και πραγματολογίας.
  • Αξιολογεί την ομιλία και τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών.
  • Καταρτίζει και εφαρμόζει εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας του λόγου με γνώμονα τις επικοινωνιακές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
  • Συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου με στόχο την προαγωγή και τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, καθώς ο λόγος αποτελεί το εργαλείο μάθησης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μέσω της γλώσσας οι μαθητές μαθαίνουν, αλλά και αποδίδουν ό,τι έχουν μάθει).
  • Καθοδηγεί τους γονείς σε θέματα λόγου και επικοινωνίας των μαθητών.