Το σχολείο μας

Το Εργαστήριo Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ορεστιάδας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας) υπάγεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, φοιτούν δε σ'αυτό μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 13 ως 22  ετών. Η διάρκεια φοίτησης είναι 6 χρόνια.

Για την εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Το σχολείο μας είναι διαδημοτικό, δέχεται μαθητές από τον δήμο Ορεστιάδας και τον δήμο Διδυμοτείχου.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι:

 • η διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών,
 • η αξιολόγηση,
 • η παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη,
 • η φυσικοθεραπεία,
 • η εργοθεραπεία,
 • η αγωγή λόγου (Λογοθεραπεία),
 • η κοινωνική και συμβουλευτική εργασία.

Στο σχολείο μας εφαρμόζονται ειδικά αναλυτικά διδακτικά προγράμματα, εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή ενώ λειτουργούν και τα παρακάτω εργαστήρια:

 • Πηλοπλαστικής,
 • Μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής,
 • Πληροφορικής και
 • Αυτόνομης διαβίωσης.

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα μαθήματα:

 • Θεωρητικά (Γλώσσα, Μαθηματικά)
 • Φυσική Αγωγή
 • Μουσική
 • Καλλιτεχνικά
 • Πληροφορική
 • Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές μας να οργανώσουν την προσωπικότητα τους, να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να αναπτύξουν προεπαγγελματικές δεξιότητες, να προσανατολιστούν επαγγελματικά. Παράλληλα, τους βοηθούμε στην επαγγελματική τους κατάρτιση, στη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

Βασική μας μέριμνα είναι η ψυχολογική και κοινωνική στήριξη της οικογένειας του κάθε παιδιού και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Φιλοξενούμαστε στο ΚΕΦΙΑΠ (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΕΒΡΟΥ), το οποίο επίσης είναι δομή παροχής υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρίες του Νομού Έβρου και υπάγεται  στο Υπουργείο Υγείας.